سوالات متداول

آیا فروش فقط به صورت تکفروشی هست؟

خیر،شما می توانید با ارتباط گیری با ما فروش عمده نیز داشته باشید.

آیافروش فقط به صورت اینترنتی هست؟

درحال حاضر فروش فقط به صورت مجازی و اینترنتی می باشد.

ارتباط با ما

آدرس: آذربایجان شرقی،مرند

شماره تماس: 09107885654

ایمیل: info@charkhsavar.com

فرم ارتباط با ما